Data / IT nätverk

Carlgrens El är din partner oavsett om du är en privatperson eller representant för ett företag i eller omkring Falun, Dalarna. Våra nätverksinstallationer är alltid skräddarsydda del- eller helhetslösningar för just dina behov.

Svart ikon av stickpropp med blixt. Symbol för tjänsten Data, IT och nätverk.

Vi hjälper dig med data / IT nätverk

Vi är din pålitliga partner när det gäller nätverksinstallationer, oavsett om det gäller delprojekt eller kompletta helhetslösningar, inom datanät och fibernät. Vårt erfarna team är redo att ta sig an projekt i alla storlekar, från mindre uppdrag till större entreprenader och vi anpassar oss utefter specifika behov.

Hör av dig till oss när du behöver pålitliga och effektiva nätverkslösningar som möter dina unika krav.

Svart ikon av stickpropp med blixt. Symbol för tjänsten Data, IT och nätverk.

Vi hjälper dig med data / IT nätverk

Vi är din pålitliga partner när det gäller nätverksinstallationer, oavsett om det gäller delprojekt eller kompletta helhetslösningar, inom datanät och fibernät. Vårt erfarna team är redo att ta sig an projekt i alla storlekar, från mindre uppdrag till större entreprenader och vi anpassar oss utefter specifika behov.

Hör av dig till oss när du behöver pålitliga och effektiva nätverkslösningar som möter dina unika krav.

Vi hjälper dig som privatperson med allt kring ROT-avdraget så det är lätt och smidigt för dig att få de avdrag du har rätt till.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle

Vid inköp för leverans till kund väljer vi alltid miljövänliga alternativ. I första hand ska inköpen ske från leverantörer som infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem. Vid inköp av kemikalie produkter som inte tidigare har använts ska miljösamordnaren rådfrågas.