Renovering

Carlgrens El är din partner oavsett om du är en privatperson eller representant för ett företag i eller omkring Falun, Dalarna. Våra renoveringstjänster är alltid skräddarsydda del- eller helhetslösningar för att passa just dina behov.

Svart ikon av ett hus med en blixt. Symbol för tjänsten renovering.

Trygga elinstallationer vid renovering

Vi är din pålitliga partner när det kommer till innovativa lösningar för din renovering, med fokus på att säkerställa trygga och ändamålsenliga el-ledningar. Vårt dedikerade team av professionella tekniker tar hand om allt från att utarbeta detaljerade ritningar till att implementera elinstallationerna för att du ska få en säker helhetslösning som ger dig en problemfri helhetsupplevelse.

Vi ser fram emot att lära oss mer om ditt kommande renoveringsprojekt och se hur vi kan vara en tillgång för att förverkliga dina visioner.

Svart ikon av ett hus med en blixt. Symbol för tjänsten renovering.

Trygga elinstallationer vid renovering

Vi är din pålitliga partner när det kommer till innovativa lösningar för din renovering, med fokus på att säkerställa trygga och ändamålsenliga el-ledningar. Vårt dedikerade team av professionella tekniker tar hand om allt från att utarbeta detaljerade ritningar till att implementera elinstallationerna för att du ska få en säker helhetslösning som ger dig en problemfri helhetsupplevelse.

Vi ser fram emot att lära oss mer om ditt kommande renoveringsprojekt och se hur vi kan vara en tillgång för att förverkliga dina visioner.

Vi hjälper dig som privatperson med allt kring ROT-avdraget så det är lätt och smidigt för dig att få de avdrag du har rätt till.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle

Vid inköp för leverans till kund väljer vi alltid miljövänliga alternativ. I första hand ska inköpen ske från leverantörer som infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem. Vid inköp av kemikalieprodukter som inte tidigare har använts ska miljösamordnaren rådfrågas.