Våra tjänster

Vi på Carlgrens El erbjuder dig som kund hjälp med del- eller helhetslösningar för samtliga elinstallationer. Vi finns i Dalarna.

Elinstallation

Elinstallation

Vi erbjuder dig som kund antingen del- eller helhetslösningar för samtliga elinstallationer

Tillbyggnad

Tillbyggnad

Vid till- & ombyggnad på befintliga hus hjälper vi till med allt inom el samt ritningar.

Renovering

Renovering

Vi hjälper dig med nya smarta lösningar inom El så du får säkra ändamålsenliga el-ledningar.

Brandlarm

Brandlarm

Låt oss på Carlgrens El installera brandlarm hos dig och få en tryggare tillvaro.

Data/IT-nätverk

Data/IT nätverk

Del- eller helhetslösningar till alla nätverksinstallationer.

ROT-avdrag

ROT-avdrag

Som privatperson har du rätt till rotavdrag på upp till 50 000 kr per person och år. Vi hjälper dig med allt runt ROT-avdraget.

Vi gör det enkelt och säkert

Eldistribution, montering och försäljning av elektriska material är idag, som i de flesta andra länder, stark reglerat, kontrollerat och standardiserat. Av myndigheterna krävs det behörighet för att över huvudtaget hantera dessa material. Därför är det svårt att skaffa sig en egen profil gentemot branschen eller produkter.

Vi gör det enkelt och säkert

Eldistribution, montering och försäljning av elektriska material är idag, som i de flesta andra länder, stark reglerat, kontrollerat och standardiserat. Av myndigheterna krävs det behörighet för att över huvudtaget hantera dessa material. Därför är det svårt att skaffa sig en egen profil gentemot branschen eller produkter.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle

Vid inköp för leverans till kund väljer vi alltid miljövänliga alternativ. I första hand ska inköpen ske från leverantörer som infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem. Vid inköp av kemikalie produkter som inte tidigare har använts ska miljösamordnaren rådfrågas.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle

Vid inköp för leverans till kund väljer vi alltid miljövänliga alternativ. I första hand ska inköpen ske från leverantörer som infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem. Vid inköp av kemikalie produkter som inte tidigare har använts ska miljösamordnaren rådfrågas.