Våra tjänster

Carlgrens El är din partner oavsett om du är en privatperson eller representant för ett företag och våra tjänster är alltid skräddarsydda del- eller helhetslösningar för just dina behov.

Svart ikon av en hand med en skruvmejsel. Symbol för tjänsten elinstallation.

Elinstallation

Vi erbjuder dig som kund antingen del- eller helhetslösningar för samtliga elinstallationer

Svart ikon av en strömbrytare. Symbol för tjänsten tillbyggnad.

Tillbyggnad

Vid till- & ombyggnad hjälper vi till med allt inom el samt ritningar.

Svart ikon av ett hus med en blixt. Symbol för tjänsten renovering.

Renovering

Vi hjälper dig med nya lösningar inom el så du får säkra ändamålsenliga el-ledningar.

Svart cirkelformad ikon med inramad vit eld. Symbol för tjänsten brandlarm.

Brandlarm

Låt oss på Carlgrens El installera brandlarm hos dig och få en tryggare tillvaro.

Svart ikon av stickpropp med blixt. Symbol för tjänsten Data, IT och nätverk.

Data / IT nätverk

Del- eller helhetslösningar till alla nätverksinstallationer.

Svart ikon av skåpbil med vit blixt. Symbol för tjänsten elbilsladdning.

Elbilsladdning

Vi hjälper dig med inköp och installation av laddstationer för elbilar.

Vit ikon av ett hus med ett grönt löv. Symbol för tjänsten gröna teknikavtal.

Gröna teknikavtal

Vi tillämpar gröna teknikavtal för privatpersoner.

Läs mer

Svart ikon av hantverkare med skyddshjälm. Symbol för tjänsten ROT-avdrag.

ROT-avdrag

Som privatperson har du möjlighet att dra nytta av ROT-avdraget och få avdrag på upp till 50 000 kr per person och år. När Carlgrens El utfört el-installationer hos dig så hjälper vi dig med allt runt ROT-avdraget så det är lätt och smidigt för dig att få de avdrag du har rätt till.

Svart ikon av hantverkare med skyddshjälm. Symbol för tjänsten ROT-avdrag.

ROT-avdrag

Som privatperson har du möjlighet att dra nytta av ROT-avdraget och få avdrag på upp till 50 000 kr per person och år. När Carlgrens El utfört el-installationer hos dig så hjälper vi dig med allt runt ROT-avdraget så det är lätt och smidigt för dig att få de avdrag du har rätt till.

Carlgrens El har sitt säte i Falun, men våra engagerade elektriker arbetar med installationsprojekt runtom i hela Dalarna.

Vi gör det enkelt och säkert

Eldistribution, montering och försäljning av elektriska material är idag, som i de flesta andra länder, starkt reglerat, kontrollerat och standardiserat. Det krävs en behörighet för att överhuvudtaget få hantera elektriska material och installationer. Alla våra anställda är auktoriserade elektriker och Carlgrens El finns registrerat hos Elsäkerhetsverkets hemsida.

För oss är din trygghet viktig

Som kund hos oss kan du alltid vara trygg med att vi har kunskapen och behörigheten att till att utföra små och stora projekt både för privatpersoner och företag. För att ytterligare säkerställa en trygg och smidig upplevelse ser vi till så du alltid har en och samma partner som finns tillgänglig för dig och dina funderingar under hela projektet, från början till slut.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle

Vid inköp för leverans till kund väljer vi alltid miljövänliga alternativ. I första hand ska inköpen ske från leverantörer som infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem. Vid inköp av kemikalieprodukter som inte tidigare har använts ska miljösamordnaren rådfrågas.

 

Läs mer oss