Gröna teknikavtal

Carlgrens El hjälper dig som privatperson i eller omkring Falun, Dalarna med tjänster inom gröna teknikavtal för att passa just dina behov.

Svart ikon av ett hus med ett vitt löv. Symbol för tjänsten gröna teknikavtal.

Våra tjänster inom gröna teknikavtal

Vi tillämpar gröna teknikavtal för privatpersoner:

✓ Installation av laddboxar till elbilar
✓ Installation av solcellsanläggningar
✓ Installation av batterilagringslösningar

Vårt dedikerade team ser fram emot att inleda en givande diskussion med dig om dina specifika behov för att kunna erbjuda en skräddarsydd vägledning kring gröna teknikavtal.

Svart ikon av ett hus med ett vitt löv. Symbol för tjänsten gröna teknikavtal.

Våra tjänster inom gröna teknikavtal

Vi tillämpar gröna teknikavtal för privatpersoner:

✓ Installation av laddboxar till elbilar
✓ Installation av solcellsanläggningar
✓ Installation av batterilagringslösningar

Vårt dedikerade team ser fram emot att inleda en givande diskussion med dig om dina specifika behov för att kunna erbjuda en skräddarsydd vägledning kring gröna teknikavtal.

Vi hjälper dig som privatperson med allt kring ROT-avdraget så det är lätt och smidigt för dig att få de avdrag du har rätt till.

Vi vill skapa ett hållbart samhälle

Vid inköp för leverans till kund väljer vi alltid miljövänliga alternativ. I första hand ska inköpen ske från leverantörer som infört eller påbörjat införandet av miljöledningssystem. Vid inköp av kemikalie produkter som inte tidigare har använts ska miljösamordnaren rådfrågas.